Risk Uyarısı

Bu döküman, Alien Broker platformu tarafından sağlanan aracılık hizmeti ile ilgili ilişkilendirilebilecek risklerle ilgili açıklamaları barındırır.

Site üyeleri aşağıdaki risk uyarınca gerçekleşecek işlemlerden Alien Broker’ı gayri kabili olarak rücu ettiğini Kullanım Sözleşmesi ve Risk Uyarısı kapsamında kabul, beyan ve taahhüt eder.

Risk Uyarısı, yani şu an okumakta olacağınız bu döküman işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin eki ve ayrılmaz bir parçası niteliğindedir.

1. Kriptopara birimleri ile alım satım işlemleri yapmak ve bunu fon anlamında işlettirmek yüksek seviyede risk içermektedir. Bu işlemler, yatırım miktarınızın bir kısmını veya tamamını büyütebileceği gibi bu yatırımlarınızı tamamen kaybetmenize de yol açabilir.

Kriptopara birimlerinin fiyatları oldukça hareketlidir. Bu genel olarak piyasanın da hareketli olmasına sebep olur. Kriptopara politik olaylardan, devletlerin kriptopara ile ilgili kanuni düzenlemelerinden, finansal kararlardan veya herhangi bir devlet başkanın açıklamalarından kolaylıkla etkilenebilir. Bu etki pozitif olabileceği gibi negatif yönlü de olabilir.

Alien Broker yüksek risk içeren bu işlemler için kullanıcıların deneyimli kişiler tarafından destek almasını sağlayan bir aracı platformdur. Ticari alım satım işlemlerini bir başkasına işlettirmenin de belirli riskleri vardır. Bu gözden kaçırılmamalıdır. Kaybetmeyi göze alamadığınız bir miktarla riske girmeyin.

2. Platformu kullanırken abonelik fiyatları, yani Trader’ların sunduğu hizmetin aylık ücretleri incelenmelidir. Alien Broker, platformu kullanmanız için sizden hiçbir ücret almaz fakat trader işlemlerini kopyalamak belli bir aylık abonelik ücretine tabidir. Bu maliyetler tahminde bulunduğunuz kâr oranını etkileyebilir.

3. Kriptopara yüksek değişen kur risklerini barındırır. Genel kâr ve zararlarınız, kurlardaki yüksek dalgalanmalara bağlı olabilir.

4. Alien Broker bir aracı platformdur. Alım satım için işlemler tamamen elektronik ortamda gerçekleşir ve diğer tüm her şey gibi elektronik ortamlarda gerçekleşen ticaretin, ticaret platformlarının da (borsalar gibi örneğin) arızalanma, saldırıya uğrama ihtimali vardır. Bu gibi durumlar risk içerir.

5. Kullanıcı

5.1. Kullanıcı, Alien Broker’da listelenen Trader’ların işlemlerini kopyalamanın riskli olduğu gerçeğini kabul eder. Bir kullanıcı, Trader’ın kopyaladığı işlemine bağlı olarak Trader’ın faaliyeti sonucu ortaya çıkabilecek olası zarar riskini, olası kârı kabul ettiği gibi tamamen kabul eder.
5.2. Kullanıcı, Alien Broker sisteminin Kullanım Sözleşmesi ve Risk Uyarısı şartlarına uyulmamasının riskli olabileceği sorumluluğunu kabul eder.
5.3. Kullanıcı, bir Trader’ın niteliklerini teyit eden bir lisansa sahip olmamasıyla ilişkili riskleri kabul eder.
5.4. Bir Trader açık olan pozisyonunu kapatabilir. Kullanıcı, abone olduğu ve kopyalamak için ücret ödediği işlemlerin kapanmasına yol açacak riskleri ve zararı kabul eder.
5.5. Bir Trader açık olan pozisyonda işlem değişikliği yapabilir. Kullanıcı, abone olduğu ve kopyalamak için ücret ödediği işlemde oluşacak zararı ve riski, olası kârı kabul ettiği gibi tamamen kabul eder.
5.6. Kullanıcı, bir Trader'ın işlemlerinin kopyalanması sırasında esnek hacim ayarları kullanıldığında değerlerin yuvarlanması nedeniyle oluşabilecek olası kayıp veya kayıp kar risklerini kabul eder.
5.7. Kullanıcı, yanlış kopyalama işlemi veya kendi hatalarından oluşacak zarar risklerini kabul eder.

6. Trader

6.1. Trader, Alien Broker sisteminin risklerle ilişkili olduğunu kabul eder.
6.2. Trader, oluşturduğu ve yaptığı tüm işlemlemlerden sorumludur. Oluşturduğu işlemlerden oluşacak riskleri kabul eder.
6.3. Trader, kullanıcının abone olması için oluşturduğu işlemin ve işlemin koşullarılarından oluşacak tüm riskleri kabul eder.
6.4. Trader, oluşturduğu işlemlerden oluşacak risklerden sorumludur ve bu riskleri kabul eder.

7. Alien Broker sitesi ve alt uzantısı siteler tarafından sağlanan analizler, anlık değişen fiyatlar, genel piyasa bilgileri, mesajlar, fikir ve diğer her şey aracılık faaliyetleri kapsamında gerçekleşmekte olup, herhangi bir yatırım tavsiyesi içermemektedir. Bu kapsamda oluşacak zarar ve kâr riskleri vardır.